Шри Матаджи Нирмала Деви

Живот, посветен на човечеството

Шри Матаджи трансформира живота на много хора. Повече от 40 години тя провежда безплатни публични програми по целия свят, като дава Себереализация на всички желаещи, независимо от тяхната раса и религия. Тя не само дава възможност на хората да предават един на друг това ценно преживяване – Себереализацията, но и дава техниката, нужна за поддръжката му, позната като Сахаджа Йога медитация.

Шри Матаджи заявява, че във всеки човек съществува вроден духовен потенциал, който може спонтанно да бъде пробуден. Тя подчертава, че това пробуждане, познато като Себереализация, не може да се купи. Никога не са били взети и няма да бъдат взимани пари за Себереализация или за обучение в Сахаджа Йога медитация.

Стотици хиляди хора по целия свят вече се радват на усещането за вътрешен мир, което съпровожда практикуването на медитацията в Сахаджа йога. Способността бързо и лесно да се активира нашата вътрешна духовна енергия и да се почувства ползата от това отличава Сахаджа Йога от други форми на медитация. Чрез практика всеки може индивидуално да направлява своята енергия и да отстрани дисбаланса в себе си на физическо или емоционално ниво, да установи състояние на благополучие, спокойствие и удовлетворение.

Освен Сахаджа Йога, която е вече установена в повече от 95 страни, Шри Матаджи основава Дом за изоставени жени и деца, международни Сахаджа училища, здравни клиники, в които лечението се осъществява чрез техниките за медитация в Сахаджа Йога, както и Международна музикална академия, чиято цел е да се насърчи изучаването на класическа индийска музика, танц и изобразително изкуство.

Баща ми имаше предчувствието, че ще направя нещо велико в този живот. Не зная дали го беше сънувал, или го бе разбрал по друг начин, но през цялото време казваше: “Трябва да намериш начин да даваш масова Себереализация.” Под Себереализация, той имаше предвид нуждата от дълбоко духовно пробуждане у хората. Той много добре ме запозна с различните религии и с човешката природа: какви са проблемите на хората, защо действат по определен начин, защо се обръщат към Бог, защо са лицемерни. Разказваше ми за всичко.”


Presented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation