Просветлено образование

„Обучението само чрез книгите няма никаква стойност, защото не е в състояние да изгради солиден характер.“ Махатма Ганди

Децата се нуждаят от балансирано образование повече от всякога. Шри Матаджи съзнава, че обучението би трябвало да подхранва не само интелектуалния и емоционалния растеж на децата, но и да е насочено към тяхното духовно благополучие. Когато децата познават своите вътрешни способности и силни страни, те могат да разцъфтят във всякаква среда.

За Шри Матаджи е особено важно да се изгради стабилна основа чрез образованието в ранна детска възраст, което трябва да бъде колективен процес, споделян от родители и учители. Околната среда също играе образователна роля. Докато децата се запознават с растенията и животните, те се учат да уважават Майката Земя и да опазват ценните й ресурси.

Шри Матаджи в Рим, 1986

За да възпита чувството на себеуважение и достойнство, Шри Матаджи цени високо дисциплината в обучението – дисциплина, кореняща се в любовта и уважението. „Наше задължение е да следим децата ни да израснат като велики личности. По-велики от нас – заявява Шри Матаджи. – Те ще трябва да се грижат за света.“

Прилагайки на практика своите възгледи, Шри Матаджи създава образователна система, в чиято основа е Сахаджа Йога. В допълнение към учебната програма, учениците редовно медитират. Това им помага да подобрят своето внимание и концентрация, като същевременно засилва у тях чувството за себеувереност и разбиране на собствената им същност. Личността на младежи от цял свят разцъфва в училищата, основани от Шри Матаджи в Индия, Италия, Канада, Австрия, САЩ, Чехия, Русия и Австралия, където изграждат здрави връзки на обич и уважение със своите учители и помежду си.

Нобеловият лауреат за литература Рабиндранат Тагор пише за децата: „Децата са жизнени същества. Много по-жизнени от нас, възрастните, които сме изградили черупки от навици около себе си. Следователно абсолютно необходимо за тяхното умствено здраве и развитие е не просто да имат обикновени училища, но в тези училища да се създаде обстановка, чийто водещ дух е любовта.“

 
Срещнах се с деца от нашето училище в Дхарамсала. Изключително уверени и изключително смирени. Попитах ги: „Какво правите?“. Те отговориха: „Медитираме, Шри Матаджи. Медитираме сутрин и вечер. Това много ни помага”.


Presented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation