Значимостта на семейството

Шри Матаджи често излага възгледите си за просперитета на обществото. То би било успешно, ако се гради върху силата на семейството и върху хармоничните отношения между хората. През целия си живот Шри Матаджи е идеален пример за различните роли, които една жена може да съвместява в семейството, в обществото и на световната сцена.

Още в детска възраст Шри Матаджи поема различни семейни отговорности. Макар и да не е най-голямата сред децата в семейството си, тя се грижи за своите братя и сестри, тъй като родителите ѝ са ангажирани в борбата за независимост на Индия, в която по-късно се включва и самата тя. Като съпруга и майка, Шри Матаджи се грижи за своите деца и подкрепя съпруга си в пътуванията, свързани с работата му в Международната организация по корабоплаване към ООН. Въпреки загрижеността си за човечеството, тя предприема своята обществена дейност след като дъщерите ѝ се омъжват.

Ако създадете хубаво семейство, тогава можете да създадете много красива вселена.

Във връзка със съпружеските взаимоотношения Шри Матаджи казва: „Трябва да поддържате равновесие. Не само съпругът или съпругата, но и двамата. Те трябва да се уважават взаимно, да се обичат, да споделят всичко и да живеят по такъв начин, че хората да виждат, че колесницата има две колела – едното отляво, другото отдясно“. Равновесието се нуждае от равнопоставеност. “Не трябва да има дисбаланс. Двете колела са равни, но не са еднакви”.

Шри Матаджи сравнява качествата на съпругата с тези на Майка Земя: тя подхранва, любяща е и може да създава красота. Съпругата също е миротворец, като помага да се поддържа хармонията в семейните отношенията. Тя е източникът, от който семейството черпи сила. Нейният принос надхвърля рамките на семейството. “Жената дава сила… на своя син, на своя съпруг, на цялото общество.“

Съпругът има отговорността да се грижи за семейството и да удовлетворява потребностите на неговите членове. Между съпруга и съпругата трябва да съществува взаимно уважение, тъй като техните роли са взаимнозависими и еднакво ценни.

Семейство

Друг важен аспект на семейния живот включва отношенията между деца и родители, между братя и сестри, между различните поколения. Когато има баланс и мир в семейството, това се отразява върху цялото общество, създавайки мир и равновесие в него. Според Шри Матаджи: „Когато създавате добро семейство, създавате красива, много красива вселена наоколо.“ Стабилното семейство е необходима основа, върху която обществото може да расте и просперира.

Изповядвайки тези ценности и възгледи, докато изпълнява ролята си на съпруга и майка, на баба, дори и на прабаба, Шри Матаджи запазва своето внимание върху глобалните за човечеството въпроси. Като всички истински велики водачи, тя гледа на целия свят като на свое семейство. Всички хора, без оглед на раса, религия или националност, еднакво заслужават нейното внимание и грижа.


Presented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation