Чисто творчество

През целия си живот и дело, Шри Матаджи отделя много време и енергия, за да насърчава изкуството. Тя гледа на него като на основно средство за изразяване и подхранване на културите по света. Тя полага специални усилия да съхрани богатите и древни традиции на родната си Индия, като активно окуражава тяхното разпространение по света.

Blick Vom Garten

С помощта на своя най-малък брат Х.П.Салве (наричан Баба Мама) Шри Матаджи основава център по изкуствата в Махаращра, Индия. Ученици от цял свят идват, за да учат класическа индийска музика, танци и изобразително изкуство в спокойна обстановка на село. Лично Шри Матаджи ръководи архитектурното оформление на Академията за изкуства „П.К. Салве“, както и на други сгради, построени с хуманитарна цел, какъвто е например Вишва Нирмала Прем – центърът за изоставени жени и сираци в Делхи.

Подобно на Махатма Ганди, Шри Матаджи изтъква значението на ръчно изработените стоки и подкрепя занаятите, които са жизненоважни за икономическия и културния живот на Индия.

През годините Шри Матаджи покровителства някои от най-успешните изпълнители на класическа индийска музика и ги кани на концерти и програми. Мнозина от тях, свирили в нейно присъствие, определят това като трансформиращ момент в своето артистично развитие. Те споделят, че присъствието на Шри Матаджи им дава силна творческа енергия.

Устад Амджад Али Кхан, Дебу Чаудари и Устад Бисмиллах Кхан са само някои от известните изпълнители, които са свирили по покана на Шри Матаджи. Самата тя също пише книги,бхаджани (индийски песни за възхвала) и стихотворения.

„Всъщност да си материалист в истинския смисъл, означава да разбираш стойността на материята. Стойността на материята е естетиката – артистични неща, действително артистични неща. И още, стойността на материята се състои в това, че чрез нея можеш да изразяваш любовта си към другите.“

Грижата на Шри Матаджи към изкуствата се изразява в силна подкрепа и на театралното изкуство. Тя вдъхновява група талантливи театрални изпълнители да сформират трупата „Театър на вечните ценности“, основана през 1993 г. в Гент, Белгия. Трупата все още гастролира на различни сцени по света, изпълнявайки пиеси, които вдъхновяват себепознанието и духовността у публиката. – (Международните гастроли на трупата имат за цел да породят себепознание и духовност в публиката.)

Този театър работи с училища, университети, компании и общности, за да сподели изключителния си опит в образователни и артистични проекти, каквито са Фестивалът „Култура на Духа“ и Международната академия по изкуствата “Нирмал Артс“ в Пиемонт, Италия, създадена през 2006 г.

В Лондон „Театър на вечните стойности“ изнася представлението „Божественото човечество” на У. Блейк.

В началото на 1960 г. Шри Матаджи основава в Индия „Младежко филмово общество“, за да насърчи национални, обществени и морални ценности сред младите хора. Тя е била член на Борда за филмова цензура.

Според древната индийска традиция на йога човек притежава седем основни качества. Второто от тях е творчеството, без което възможността пред човека за Себереализация или себепознание е изключително ограничена, ако не и невъзможна. Поради тази причина Шри Матаджи търси начин да пробуди творческите енергии на хората и общностите в посещаваните от нея страни.

Шри Матаджи на наградите
Коледен концерт - Виена
Изпълнение на индийски класически танц в стил Кучипуди в Мароко

„Ето каква е мотивационната енергия на артиста. Хората на изкуството са най-обичаните цветя на Творението, най-сладките мечти на Създателя и най-скъпата част от човешкото общество. Може би те не знаят колко са обичани, боготворени и следвани от своите зрители…“


Presented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation