Сахаджа Йога

Вътрешно пробуждане чрез Себереализация и медитация

Шри Матаджи Нирмала Деви е уникална личност в историята на духовността, защото е първата и единствената, която дава възможност за преживяване на Себереализация на масово ниво. Тя заявява, че е рождено право на всички човешки същества – независимо от религия, раса, националност или социално положение – да получат своята Себереализация. Шри Матаджи подчертава, че човек не може да плати за истината или за себепознанието и затова Себереализацията винаги е била и продължава да бъде предлагана безплатно.

Медитацията в Сахаджа Йога е техника, която Шри Матаджи създава, за да се установи и поддържа пробуждането, преживяно чрез Себереализацията. Думата „Сахаджа” означава както “спонтанен”, така и “роден с теб”, и се отнася за фината енергия Кундалини, която съществува във всяко човешко същество. Противно на общоприетото схващане, йога не е серия от упражнения или пози, а означава “единение, връзка”. Чрез нея индивидът се свързва с истинската си същност или, може да се каже, че индивидуалното съзнание се свързва с колективното съзнание. Когато това се случи, интегриращата сила на Кундалини носи както вътрешен баланс и мир, така и хармония между отделните индивиди.

Шри Матаджи изучава човешката природа в продължение на много години, търсейки начин за отключване на духовния потенциал на човешките същества. На 5 май 1970 г., по време на медитация на брега на морето в Наргол, Индия, тя преживява пробуждането на собствената си вътрешна енергия. Тогава Шри Матаджи разбира, че е време това преживяване и познание да стане достъпно за всички човешки същества. Тя знае също така, че преживяването не може да се наложи на никого, че всеки човек трябва свободно да реши за себе си дали го иска, или не. Тя започва – първо на местно ниво, а впоследствие и по целия свят, да дава Себереализация – пробуждането на фината вътрешна енергия Кундалини, по време на безплатните си публични програми. След тези програми Шри Матаджи прекарва часове с желаещите да се срещнат с нея, давайки им съвети или коригирайки дисбаланса в тях, използвайки току-що пробудената в тях енергия.

Повече информация може да намерите в сайта на Сахаджа йога – България.

Очаквайте още в раздела:

Себереализация
МедитацияPresented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation