Трайно наследство за всички

Лекция близо до Рахури, Индия 1982Духовното наследство, което остави на целия свят Шри Матаджи, се състои от богата библиотека с повече от 3000 речи във видео и аудио формат. Тези речи засягат много широк кръг от теми, свързани с духовността и хората.

Шри Матаджи е и талантлив писател, чиято най-известна творба, „Метамодерната ера”, съдържа откровено описание на проблемите на съвременния свят, както и подробни решения за преодоляването им.

Най-добрият начин да се разбере визията и опита на Шри Матаджи, е като се гледат или слушат нейните речи. Тези речи – кратки или дълги, официални или неформални, публични или отправени към отделен човек – са поднесени с нейното типично чувство за хумор и мъдрост. Речите на Шри Матаджи се изграждат върху двата основни принципа на учението ѝ: самопознанието и първичната истина за нашата вродена духовна природа.

Очаквайте още в раздела:

Видео галерия
Лекции„Всичко, което не е вечно, изчезва. В настоящето остава само вечното, а другото отпада. Това е като вечно движеща се река, която не се спира никъде, но тази река е вечна, а всички останали неща са променливи. Ако сте установени във вечния принцип, всичко, което не е вечно, отпада, разтваря се и се превръща в небитие. Вие трябва да се наслаждавате на силата на вечността, на силата на Божествената любов, на силата на универсалното същество, което сте.”
„За медитацията и съзнанието без мисли”, Делхи, 30 март 1976 г.


Presented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation