Същността на интеграцията

На семинари, пресконференции или по време на неформални лекции Шри Матаджи често казва, че от най-древни времена всички пророци и светци говорят за необходимостта да се узнае Себето, Духът. „Това, което трябва да направим, е да развием религията на Духа.“ Тя сравнява развитието на различните религии с едно голямо дърво с много цветове. В невежеството си хората откъсват цветовете и ги използват, за да воюват едни срещу други, като забравят, че всички тези цветя са от едно и също дърво.

Заинтригуван слушател пита Шри Матаджи: „Майко, как другите хора ще разберат твоето послание?“ Шри Матаджи се усмихва: „Всеки разбира любовта, нали?“
Чрез медитацията в Сахаджа Йога тя създава метод за постигане на интеграция между хората от различни култури и религии. Това е реално преживяване – състояние на съзнанието, което при покой на ума, се превръща в интегриращата сила и се определя като колективно съзнание, т.е. реално преживяване на колективното несъзнавано, което става осезаемо.

„Така че трябва да уважаваме всички човешки същества без значение от каква нация са, към коя държава принадлежат, какъв цвят на кожата имат, защото всички те имат своята Кундалини.”

Карл Г. Юнг описва колективното несъзнавано така: „В допълнение на нашето непосредствено съзнание, което е с изцяло личностна природа и за което вярваме, че е единствената емпирична психика, съществува и друга психическа колективна система с универсална и надиндивидуална природа, която е еднаква за всички индивиди.“ (К.Г. Юнг „Архетипите на колективното несъзнавано“, Лондон, 1996 г.) Чрез медитацията в Сахаджа Йога човешкото познание се активира не на умствено, а на по-дълбоко ниво, в корените на самата автономна нервна система. Когато разсейването на бърборещия ум и на дълго задържаните обусловености утихнат, човек е в състояние да осъзнае, че културните различия се появяват на повърхностно ниво. „Общата и универсална природа“ е единна.

„Ето как ще разберем, че всички сме свързани чрез общия принцип на живота – казва Шри Матаджи, – че всички притежаваме своя Кундалини вътре в себе си. Така че трябва да уважаваме всички хора, всички човешки същества, независимо от това каква е националността им, на коя държава принадлежат, какъв е цветът на кожата им, защото всички те имат своята Кундалини.“

По време на своите пътувания Шри Матаджи проявява жив интерес към изкуството и занаятите във всяка страна, наблюдавайки как те отразяват културата на Духа. „В тази култура ние не се стремим към нещо, защото е скъпо или помпозно, или заради показност и реклама – казва тя. – Това, което ни интересува в тази култура, е колко радост носи тя.“

През годините Шри Матаджи кани артисти от различни страни, с различен житейски път и от различни религии да участват в културни фестивали. За онези, които не са запознати с определен вид изкуство, тя обяснява неговото значение – значението на кавали, на рага, на концерт на Вивалди или на индийски класически танц. Тя организира тези изяви не само за да подкрепя артистите и за да поддържа живи културните традиции, но и за да покаже, че универсалната култура на Духа, която носи радост на всички се проявява чрез изкуството.


Presented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation