Нейното семейство

Нирмала Салве, известна като Шри Матаджи, е родена във видно семейство, произхождащо от потомствения индийски царски род Шаливахан. В житейския си път членовете на семейството безкомпромисно са се придържали към най-висшите морални и етични стандарти.

Престъпвайки традицията и широко утвърдените вярвания, предците на Шри Матаджи приели християнството, виждайки колко жестоко хиндуистите са се отнасяли към вдовиците, особено към децата-вдовици.
В „Моите спомени“ брат ѝ, Х.П. Салве, описва баба си (самата тя рано овдовяла) като „внушителна личност, изпълнена със смелост и с непоколебими убеждения в битката си срещу несправедливостта; личност, притежаваща неизмерима храброст и кураж, от една страна, и майчина любов и загриженост към децата, от друга. Подчертавам това, защото всички тези нейни качества са наследени от децата и внуците ѝ, и най-вече от Шри Матаджи”.

Родителите на Шри Матаджи водели живот, посветен на правдата и равенството. Te се присъединили към движението на Махатма Ганди в борбата за независимостта на Индия. В семейството имало правило никой да не пролее и една сълза, ако някой от тях бъде арестуван и хвърлен в затвора – нещо, което се случва нееднократно. След извоюване на независимостта, баща ѝ и много от роднините продължават да служат на Родината, работейки в новосформираното правителство.

Съпругът на Шри Матаджи, Сър С.П. Шривастава, също води живот, посветен в служба на обществото. Сред творбите му присъстват биографичната книга ”Лал Бахадур Шастри – живот на истината в политиката” и “Корупцията – вътрешният враг на Индия”.

Шри Матаджи напуска този свят през 2011 г. като оставя след себе си съпруга си, двете им дъщери, четирима внуци и много правнуци.

“Нямаше консуматорство в онези дни. Живеехме просто. Нямаше особени конфликти между поколенията. В семейството цареше разбирателство.”
Дъщерята на Шри Матаджи – Садхана Варма

Дъщерите порастватZoom Image


Presented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation