Медитация

Да бъдеш в съзнание без мисли

Медитацията, чрез техниката на Сахаджа Йога, е състояние на съзнанието, в което не се полага усилие и в което човек се свързва с истинския източник на енергията, любовта, динамизма и радостта.

Медитация е дума, определяна по безброй различни начини: от дълбок размисъл върху даден проблем, до спокойно състояние със затворени очи и съсредоточено внимание.
Медитацията, чрез техниката на Сахаджа Йога, е състояние на съзнанието, в което не се полага усилие и в което човек се свързва с истинския източник на енергията, любовта, динамизма и радостта.

Медитацията в Сахаджа Йога се основава на себереализация, при която фината вътрешна енергия на практикуващия е пробудена и води до състояние, познато като съзнание без мисли. То се достига, когато умът не е обезпокояван от мисли и все пак остава напълно съзнателен. [1a]

Практикуването на медитация в Сахаджа Йога е лесно и може да се осъществи в дома или в офиса – насаме или с други. Шри Матаджи подчертава, че вече не е нужно да се изоставя обществото в името на духовното просветление. Основата на техниката е събуждането на енергията, която съществува във всекиго. Човек сам избира дали иска това да се случи и дали да започне да практикува. Това е по-скоро медитация без полагане на усилия, отколкото някакво упражнение, ангажиращо целия ум или концентрация.

Медитацията подобрява психичното здравеZoom Image

Медицински изследвания, проведени в Австралия и Индия са показали, че лечебните сили на организма се активират при медитация в състояние на съзнание без мисли, но не и при методи за релаксация като дълбоко дишане или визуализация.

Релаксиращите методи са ефективни по отношение намаляване на стреса, но не са показали количествено измерими резултати за разлика от Сахаджа Йога медитацията.[1b]

Уникална черта на Сахаджа Йога медитацията е фактът, че тя не предлага едно единствено предписание за постигане на духовност. Няма ограничения по отношение на диетата или религиозни задължения. Всеки практикуващ има възможността да избере свой собствен път, темпо на прогрес и духовни цели. Никой не е принуждаван да избере определен път, няма предварително установена начална позиция и индивидуалният път на всеки е абсолютно гъвкав – един жив процес, приспособен към специфичните потребности или обстоятелства. [2]

По целия свят са установени медитационни центрове, в които тази техника, представена от Шри Матаджи, се предоставя безплатно.

Следващи стъпки

Можете да се научите да медитирате чрез безплатния онлайн курс от десет части или да се включите в някой от превеждащите се курсове по Сахаджа йога.

Изтеглете “Сахаджа йога медитация: Въведение”

1a. ^ 1b. ^ Dr Ramesh Manocha, ‘Does Meditation Have a Specific Effect?: A Systematic Experimental Evaluation of a Mental Silence Orientated Definition’ (University of NSW, Australia 2008); e-book: ‘Silence Your Mind’ published by: Hachette Australia 2013

2. ^ Nigel T. Powell, ‘Sahaja Yoga Meditation’ London: Corvalis Publishing 2005
МЕДИТАЦИЯТА ЩЕ ПРОРАБОТИ НАЙ-ДОБРЕ, АКО НЕ ПРАВИТЕ АБСОЛЮТНО НИКАКВИ УСИЛИЯ. ШРИ МАТАДЖИ, ЛОНДОН 1980 г.


Presented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation