Делото на Любовта

Възпитана в семейство, в което саможертвата за благото на обществото се счита за най-висше призвание, Шри Матаджи посвещава живота си на обществена и духовна работа.

Тя създава различни неправителствени организации – Център за изоставени жени и сираци “Вишва Нирмала Прем Ашрам”; Международни училища, насърчаващи холистичното и разностранно обучение на децата; здравни клиники; Академия за класическо изкуство и много други. Всичко това допълва нейната основна работа за духовна трансформация на човечеството.

Бегъл поглед към графика на пътуванията на Шри Матаджи през 1990 г. дава добра представа за ритъма, който тя поддържа в продължение на много години. Шри Матаджи участва в над 200 събития в 26 страни, сред които Бразилия, Индия, Австралия, Нова Зеландия, Русия, Франция, Англия, Полша, България, Испания, Италия, САЩ и още много други. Разстоянието, което е пропътувала през годината, надхвърля 130 000 км, което се равнява на трикратната обиколка на земното кълбо по екватора.

Състраданието на Шри Матаджи и загрижеността й за човечеството са зарядът за всички тези дейности, които тя никога не е считала за “работа”.

Разгледайте още в раздела:

Обучение
Семейство
Творчество
Екология

Холистично здраве
Интеграция

Presented by the Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation